This website uses cookies to offer visitors an improved browsing experience and services adapted to individual needs. Click here for more details.​

Job Description:

• Înregistrează operaţiunile de casă şi bancă, în lei şi valută;
• Ţine evidenţa facturilor primite şi emise;
• Întocmeşte şi/sau verifică facturile de vânzare a produselor/serviciilor;
• Întocmeşte rapoarte zilnice şi lunare privind clienţii neîncasaţi şi furnizorii neachitaţi;
• Efectuează plăti;
• Ţine legătura cu furnizorii pentru verificarea soldurilor sau solicitarea facturilor unde este cazul, pentru a putea fi înregistrate în contabilitate la timp;
• Operează în stoc mişcările de marfă;
• Efectuează lunar inventarul stocului de marfă;
• Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic;
• Activităţi administrative;
• Colaborează cu ceilalţi membri ai departamentului pentru buna funcţionare a acestuia;
• Participă la inventarierea anuală a patrimoniului.
• Înregistrează și ține evidența mijloacelor fixe și obiectelor de inventar pe departamente
• Inventariază periodic echipamentele specifice pe departamente

Beneficii:
• Pachet salarial atractiv
• Mediu plăcut de lucru
• Oportunități foarte bune de evoluție pentru o persoană cu aspirații înalte de dezvoltare profesională
• Posibilitatea creionării unei cariere solide în cadrul unei echipe dinamice și competitive

Cerințe: minim 2 ani de experiență în contabilitate

recrutari@kronwell.com